Foto via www.ourmarketingmastery.com

Steeds vaker kom ik erachter, waarom ik soms makkelijk tot de kern van iets kan komen: ik zie de details. Ik merk het tijdens gesprekken die ik voer, waarin mensen globaal vertellen over wat ze meemaken. En meestal vraag ik door… Ik ben nieuwsgierig naar de details, om zo tot de kern van de boodschap van de zender te komen. Hoe meer details ik hoor of zie, hoe meer ik tot de kern kan komen. Die kern is voor mij ‘de waarheid‘, want ik wil weten wat de ‘echte’ boodschap is van wat iemand vertelt, zonder allerlei overtuigingen, dogma’s en belemmeringen. Al van kleins af aan ging ik net zolang door met vragen stellen, totdat ik wist dat het juiste antwoord eruit was gekomen, alsof ik voelde dat er meer achter de boodschap zat. Ik stelde voornamelijk de waarom-vragen.

Ik geloof dat alles een reden heeft, dat niets ’toevallig’ is, omdat ik geloof dat je alles zelf creëert. Je bent de creator van je eigen leven, met alles wat daarbij hoort, ook als dat minder leuk is. Ik stel dus vaak de volgende vragen:

  • Wat is de reden dat je dat doet of vindt?
  • Wat maakt dat je die keuze maakt?
  • Wat heb je gedaan waardoor iets is geworden zoals het is?
  • Wat kan ervoor zorgen dat je iets bereikt, waarvan je nu denkt dat het onhaalbaar is?
  • Wat heb je nodig om verder te komen?
  • Wat kun je bij jezelf herkennen waardoor iets niet gaat zoals je wilt?
  • Of gewoon rechtstreeks: Wat is de kern van je verhaal?

Het zijn wat mij betreft allemaal verkapte waarom-vragen, ofwel de vragen om een reden te vinden. Waarom-vragen zijn vragen die mensen aanzetten tot het afleggen van een verklaring en soms willen mensen zichzelf niet verklaren, bijvoorbeeld omdat het confronterend is, of omdat ze worden gedwongen na te denken over de reden van hun beslissingen en acties.

Mensen komen vaak bij me als ze een dilemma hebben of een moeilijke beslissing moeten nemen. En steeds ben ik bezig met bewustwording. Ik vraag dan vaak naar de details om alle kanten van die beslissing of dat dilemma te kunnen bekijken en op basis daarvan weer een vraag te stellen, die mensen meer bewust kan maken. Die tot de kern kan leiden.

Daarnaast zie ik vaak details waar anderen ze helemaal niet zien. Een hele tijd heb ik dat ook gehad, dat ik de details niet zag, hoorde of voelde. Totdat iemand mij vroeg of ik de vogels buiten al had gehoord. Ik was verbaast, want ik had geen enkele vogel gezien of gehoord, terwijl ze er volop waren, toen ik mij ervan bewust werd. Sindsdien ben ik meer gaan letten op details. Het is mooi om te merken wat er dan eigenlijk nog meer te zien/horen/voelen is. Een voorbeeld is dat als ik in het hier en nu ben, dat ik dan alle details om me heen hoor/voel/zie. Ik zit nu te schrijven achter mijn laptop en buiten hoor ik de buurvrouw een kliko verplaatsen, ik zie uit mijn raam hier en daar een vogel voorbij vliegen en ondertussen zie ik natuurlijk mijn laptop, maar ook de kamer waarin ik zit en ik voel dat mijn linkerbeen aan het tintelen is en dat ik een koude rechtervoet heb, ik hoor dat de laptop ventilator geluid maakt, dat er een auto door de straat rijd. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Dit wil niet zeggen dat het allemaal tegelijk gebeurt, maar het lijkt alsof het één geheel is. Dit is bewust-zijn van alles wat er in en om me heen is. En datzelfde bewust-zijn zet ik in op momenten dat ik met mensen praat en vragen stel. Ik zie de context en de details en door die details heen kom ik tot de kern, alsof de context dan vervaagt en er alleen een kern overblijft.

Dit is waarschijnlijk ook de reden dat ik graag mandala’s teken. Ik ben volledig in het nu, hoor het krassen van het potlood, zie de kleur die ontstaat, voel het papier onder mijn hand, ruik de geur van potloden en slijpsel en voel een stilte, terwijl ik bezig ben met een detail in de mandala. Het is als continue inzoomen en uitzoomen, want als je steeds in één detail blijven steken (perfectionisme) is erg onhandig, omdat je het geheel dan mist. Dat geheel is de som van alle details. Het is ook het oppakken en weer loslaten…

Het maakt me blij dat ik zowel de details en door de details de kern kan zien/horen/voelen en daarmee ook voor anderen iets kan betekenen.  Tijdens mijn workshops merk ik dat veel mensen het moeilijk vinden om tot in detail te tekenen wat ze willen of nodig hebben om hun doelen te kunnen bereiken. Dat is precies de reden dat ik de workshops geef, want steeds als mensen in mijn workshops/cursussen zitten te tekenen, merk ik dat ook zij zich meer bewust worden van de details én het geheel.

Zie jij de details? Hoe weet jij of je bewust bent? Of je in het hier en nu aanwezig bent? Wat herken jij in dit verhaal?

Ik ben benieuwd naar je reactie.

Translate »