Tijdens een live event van de MPOP-opleiding deden we een visualisatie. De bedoeling was om groots te dromen over onze ideale VIP-klant. Het ging niet alleen om dromen over de klant en hoe die eruit zag, maar ook over welke omzet die klant oplevert.

Er kwam een gek bedrag boven drijven in mijn visualisatie en ik zag voor me dat ik een hoogsensitieve vrouw, met een hoge functie, één op één zou gaan coachen en supporten voor een half jaar. En ook al op korte termijn.

Nou ben ik opgeleid als office manager en is supporten dus mijn ‘vak’, maar de combinatie met coaching maakt het voor mij vele malen leuker.

Ik blijf me verbazen hoe het bij mij werkt, maar de dingen die ik teken met intentie komen uit. Soms heel snel, soms wat later in de tijd, maar het gebeurt.

Ik tekende mezelf en die VIP-klant in mijn notitieboekje (ik had het ook kunnen schrijven, maar dat deed ik niet). Ik kon me aanmelden voor een tijdelijke opdracht. Ging op gesprek, kreeg de opdracht en sinds kort werk ik met mijn VIP-klant. In een andere vorm dan ik dacht, maar het is dus wederom zo dat ik iets teken dat ook werkelijkheid wordt.

Zo tekende ik op m’n 20e mijn biologische vader, die ik nog nooit had ontmoet, maar wel wilde leren kennen.

En toen ik naar Mexico op vakantie ging, tekende ik hoe de reis eruit zou zien, ook dat kwam uit.

Ik ben ervan overtuigd dat ik niet de enige ben die dit kan. Wel heb ik geleerd om me niet vast te klampen aan de tekening. De tekening is een momentopname, die ik dus ook weer achter me kan laten. En juist dan… komt er ruimte om het te laten gebeuren.

Wil je weten hoe ik dat doe? Of ook eindelijk iets fijns voor jezelf creëren? It’s literally in your hands…

https://www.jorinspiration.com/creeer-je-toekomst

[English version]
During a live event of the MPOP training we did a visualization. The intention was to dream big about our ideal VIP customer. It was not just dreaming about the customer and how he/she looked, but also about what turnover that customer will generate.

A crazy amount came up in my visualization and I saw that I would coach a high-sensitive woman, a director, I would give one-on-one support to her for half a year.

I am educated as an office manager and to support directors my ‘profession’, but the combination with coaching makes it much more fun for me.

I am still amazed at how it works for me, but the things I draw with intention become reality. Sometimes very quickly, sometimes a bit later in time, but it happens.

I drew myself and that VIP customer in my notebook (I could have written it, but I did not). A few months later I applied for a temporary assignment. I was invited, got the assignment and recently I work with my VIP customer. In a different form than I thought, but again, I drew something that becomes reality.

For example, on my twentieth I drew my biological father, whom I had never met, but wanted to get to know.

And when I went to Mexico on a vacation, I drew what the trip would look like, this also came true.

I am convinced that I am not the only one who can do this. However, I have learned not to cling to the drawing. The drawing is a snapshot, which I can also leave behind me. And right at that time… there will be enough space to make it happen.

Do you want to know how I do that? Or finally create something nice for yourself? It’s literally in your hands…

https://www.jorinspiration.com/create-your-future

Translate »