Ik ben rechtshandig maar dacht gisteravond ineens, hoe zou een mandala eruit zien als ik deze (niet al te geconcentreerd) met links maak? Of het mooi zou worden heb ik totaal losgelaten. Want wat is mooi? En wie bepaald dat? Ik vond het leuk om te doen! De reden waarom? Het lichaam heeft kruisverbanden, dus links representeert je gevoel en rechts je ratio. Op deze manier kun je daar dus mee oefenen. Zinvol en je kunt het zo ingewikkeld maken als je zelf wilt…

Toen ik het tekende kwamen er wat gedachten voorbij:

‘Waarom word ons geleerd rechtshandig te schrijven, als we met links juist ons gevoel representeren’?

‘Zouden we als mensen dan andere soorten teksten schrijven’?

‘In China schrijven ze van boven naar beneden, zou dat misschien inhouden dat ze ‘boodschappen van boven’ daarmee makkelijker ontvangen?’

‘Is ons geleerd om van links naar rechts te schrijven met een bepaald idee’? Mogen wij alleen horizontaal schrijven?

‘En waarom schrijven ze in het Arabisch dan van rechts naar links?’

Zo werkt inspiratie bij mij. Vooral als ik even meditatief teken, intuïtief creëer, gek genoeg even uit m’n hoofd ben, maar toch dit soort ‘gedachten’ krijg.

Weet iemand het antwoord hierop?

~~~

How often do you challenge yourself? I am right-handed but thought last night, what would a mandala look like if I make one with my left hand? I totally let go of the result, because of course I wanted to make something nice. But what is beautiful? And who determines that? I enjoyed doing it! The reason why? The body has cross-connections, so the left part of your body represents your feelings and the right part your ratio. By doing this exercise you could practice with it. It is meaningful and you can make it as complicated as you want …

When I drew this mandala, some thoughts passed:

‘Why are we taught to write right-handed when we represent our feelings with the left’?

‘Would we, as people, write other types of texts’?

‘In China they write from top to bottom, could that mean that they receive’ messages from above ‘more easily?’

‘Have we been taught to write from left to right with a certain idea’? Why do we only write horizontally?

‘And why do they write from right to left in Arabic?’

This is how inspiration works for me. Especially when I draw meditative, intuitive, m. I was not really ‘thinking’, but I got this kind of ’thoughts’ from somewhere else.

Does anyone know the answer?

#intuitiefcreeren #intuitivecreator #creeerjetoekomst #createyourfuture #challengeyourself #daagjezelfuit #linkerenrechterhersenhelftgebruiken #useleftandrighthemispheres #jorinspiration #inspiration

Translate »